Mục tiêu của Free host page

Mới đầu tôi định biến Free host page là nơi chuyên review các dịch vụ hosting miễn phí, nhưng cuối cùng tôi thấy sẽ hữu ích hơn khi tôi viết về các trải nghiệm liên quan đến việc lập trình web.

Với free host page bạn sẽ không tìm được các kiến thức chuyên sâu về lập trình web, vì thực tế mà nói trình độ lập trình của tôi chỉ thuộc loại làng nhàng thôi. Tuy nhiên tôi tin rằng trang này vẫn hữu ích với những ai mới tìm hiểu, chỉ cần mức độ sơ cấp về lập trình, hay châm biếm tí là “cấp độ mầm” về lập trình cũng được.

Vì tính cũng hay khoe, nên tiện thể tôi giới thiệu luôn một số website khác tôi viết mà tôi nghĩ rằng cũng sẽ có ích cho các bạn:

  • Kiến càng: tập trung các bài viết về việc phát triển nội dung cũng như các công cụ hỗ trợ làm điều này.
  • Speed Family: các bài viết về tối ưu tốc độ website nói chung và WordPress nói riêng. Tốc độ là một trong các yếu tố đặc biệt quan trọng trong trải nghiệm của người dùng, tuy rằng bạn chỉ cần vượt qua ngưỡng tối thiểu chấp nhận được thì thường đủ ổn rồi.