Thêm, sửa và xóa dữ liệu trong PHP

Các thao tác thêm sửa xóa dữ liệu trong MySQL bằng cách dùng mã PHP là những bài thực hành hết sức quan trọng. Những kiến thức ở bài này bạn sẽ gặp đi gặp lại rất thường xuyên. Sở dĩ nó quan trọng đến vậy là bởi trong thực tế gần như 100% các ứng dụng web đều cần đến các kỹ thuật thêm, sửa, xóa. Thêm dữ liệu Để thêm dữ liệu bạn dùng câu lệnh INSERT INTO, mẫu code như sau: Giải thích: Ở trong đoạn code trên tôi đã chèn vào bảng có tên là khach các giá trị …

Đọc thêm

Thực hành làm máy tính bỏ túi đơn giản bằng PHP

Hôm nay Freehost Page sẽ cùng bạn thực hành làm máy tính bỏ túi với các phép tính cộng trừ nhân chia đơn giản bằng PHP. Ý tưởng là tôi sẽ tạo 3 ô input nhập dữ liệu: Ô đầu tiên là biến số thứ nhất. Ô tiếp theo là toán tử: là một trong 4 phép toán cộng trừ nhân chia được nhập vào. Ô cuối cùng là biến số thứ hai. Có một nút bấm để sau khi người dùng nhập đầy đủ dữ liệu họ sẽ nhấn để xem kết quả – ngoài ra việc ấn phím …

Đọc thêm

Cách viết câu lệnh if trong PHP

Lệnh if trong PHP là lệnh hay được dùng và rất quan trọng. Nó được sử dụng để điều khiển việc thực thi các lệnh dựa trên kết quả TRUE hoặc FALSE của một hoặc nhiều biểu thức điều kiện. Về cấu trúc thì đoạn code dưới đây trình bày cấu trúc tổng quát và đầy đủ của câu lệnh if: Biểu thức điều kiện sẽ được đưa vào trong dấu ngoặc đơn (), còn khối lệnh thực thi được đưa vào trong dấu ngoặc nhọn {} Chỉ khi nào biểu thức điều kiện có giá trị TRUE thì khối …

Đọc thêm

Toán tử so sánh và toán tử logic trong PHP

Hôm nay Freehost Page sẽ cùng bạn tìm hiểu các toán tử so sánh và logic vốn rất hay được dùng trong PHP mà chủ yếu là đi kèm với các hàm điều kiện (ví dụ như if). Nếu biết ngôn ngữ lập trình khác, bạn sẽ thấy tầm quan trọng và phổ biến của những toán tử này. Toán tử so sánh Toán tử Tên Ví dụ == Bằng $url == freehost.page $Xman == TRUE != Không bằng $so_chia != 0 < Nhỏ hơn $tuoi < 10 <= Nhỏ hơn hoặc bằng $tong_tien <= 300000 > Lớn hơn $diem_trung_binh …

Đọc thêm

3 hàm kiểm tra giá trị của biến trong PHP

Kiểm tra tính hợp lệ của biến trước khi thực thi là điều vô cùng quan trọng, lý do là vì bạn không thể kiểm soát được người dùng sẽ thao tác, nhập cái gì để đưa lên server xử lý. Nếu bạn không kiểm tra tính hợp lệ, điều thường xuyên xảy ra sẽ là xử lý bị lỗi, dữ liệu không hợp chuẩn và tốn tài nguyên xử lý những lệnh lỗi đáng ra không cần phải thực hiện. Bạn cần ví dụ cụ thể hơn? Chúng ta cùng xét trường hợp sau đây, bạn có ba trường …

Đọc thêm

Lập trình web: Khai báo biến và hằng trong PHP

Biến được dùng để lưu các dữ liệu có thể thay đổi, biến trong PHP được kí hiệu bằng ký tự mà hầu như ai cũng thích – đó là đồng đô-la: $ Không giống các ngôn ngữ khác, trong PHP bạn không cần phải khai báo kiểu dữ liệu cho biến, PHP sẽ tự nhận biết và gán kiểu dữ liệu thích hợp. Chẳng hạn khi bạn gán giá trị cho biến $tong_hang_hoa = 125, thì kiểu dữ liệu của biến $tong_hang_hoa sẽ là số nguyên. Một số ví dụ về khai báo biến: $hoten = ‘Nguyễn Đức Anh …

Đọc thêm

Lập trình web: Các kiểu dữ liệu trong PHP

Hiểu rõ các kiểu dữ liệu cơ bản trong một ngôn ngữ lập trình là yêu cầu thiết yếu giúp bạn có những dòng code hợp chuẩn và chính xác cũng như tránh cho bạn những rắc rối liên quan đến xử lý dữ liệu. PHP có sáu kiểu dữ liệu cơ bản, và chúng ta sẽ đi vào chi tiết ngay sau đây: Kiểu số nguyên (integer data type) Được dùng để lưu các số nguyên dương và âm. Nếu là số âm bạn phải để dấu “–“ (trừ) đằng trước, còn số dương thì để dấu “+” (cộng) …

Đọc thêm

Hướng dẫn sử dụng NetBeans để code PHP

NetBeans kết hợp với XAMPP để tạo các ứng dụng PHP chạy trên localhost phải nói là rất tốt cả trên hệ điều hành Windows và Mac OS. Hôm nay Kiến càng sẽ cùng các bạn khám phá phần mềm NetBeans. Để tạo một ứng dụng mới bạn nhấn File > New Project Chọn PHP rồi nhấn Next: Tiếp đến là chọn tên cho dự án: Nhấn Next 2 lần nữa và cuối cùng là Finish để hoàn thành. Như trong hình bạn có tên dự án là MangLuoiToanCau: Để thêm một trang PHP mới bạn chuột phải vào tên …

Đọc thêm

Cách tạo bảng trong MySQL bằng phpMyAdmin

Để tạo bảng trong MySQL, trước tiên ta phải có Cơ Sở Dữ Liệu (CSDL). Bạn gõ tên CSDL vào phần Creat new database, nhớ để utf8_general_ci để CSDL có thể lưu được tiếng Việt, cuối cùng nhấn Create. Tiếp theo bạn sẽ thấy thông báo là CSDL có tên mltc đã được tạo nhưng không có bảng nào bên trong (No tables found in database). Nhìn sang bên phải sẽ thấy nơi để tạo Bảng ( Create new table on database ): Trong trường Name bạn gõ tên của bảng, trong ví dụ này tên của bảng là sanpham, ở trường Number of fields chính là số …

Đọc thêm

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL với PHP để chạy thử tại Localhost

Dưới đây là code mẫu để kết nối cơ sở dữ liệu (database) với PHP để chạy thử tại Localhost: Giải thích: mysql:host=localhost: Chỉ ra địa chỉ host của dữ liệu MySQL. Vì bạn đang chạy thử trên máy tính cá nhân nên bạn để là localhost, trong trường hợp chạy trên hosting mà bạn thuê thì phải đổi tên tương ứng. dbname=ten_co_so_du_lieu: Bạn điền tên của cơ sở dữ liệu bạn muốn kết nối. username để là root và pass để là rỗng. Lưu ý là vì bạn đang chạy thử trên localhost nên không cần bảo mật thì …

Đọc thêm